Tag Archives: science

Stjórnmál og vísindi: eða af hverju er stundum bullað svona mikið?

English-language synopsis of the paper

Politics and science: Or why there is sometimes so much bullshit?

Science and politics as fields of human communication have many things in common. The following six statements apply to both:

  1. People present their believes and make statements.
  2. The statements that people make are about the world.
  3. People criticize the statements that are made about the world.
  4. People use various kinds of data and evidence to support what they say.
  5. Very few of the statements that are made are immune to criticism.
  6. People use general principles or rules to understand and explain what the statements are about.

Harry Frankfurt has written an essay called On Bullshit (Frankfurt, 2005) in which he offers an analysis of what bullshit is and also tries to answer the questions why there is so much of it. Frankfurt writes:

One of the most salient features of our culture is that there is so much bullshit. Everyone knows this. Each of us contributes his share. But we tend to take the situation for granted. (Frankfurt, 2005, p. 1)

Frankfurt notes that bullshit is typically unconnected to a concern with the truth. This can take several different forms. Furthermore, although bullshit is generally unconnected to a concern with the truth, it is different from lying.

What bullshit essentially misrepresents is neither the state of affairs to which it refers nor the beliefs of the speaker concerning that state of affairs. Those are what lies misrepresent, by virtue of being false. Since bullshit need not be false, it differs from lies in its misrepresentational intent. The bullshitter may not deceive us, or even intend to do so, either about the facts or about what he takes the facts to be. What he does necessarily attempt to deceive us about is his enterprise. His only indispensably distinctive characteristic is that in a certain way he misrepresents what he is up to. (Frankfurt, 2005, p. 54)

Turning to the question why there is so much bullshit in politics, the ideas of Georg Orwell are illuminating. He argues that accepting political responsibility means that one must obey a kind of political authority which makes it impossible to discuss certain things with full sincerity.

But unfortunately, to accept political responsibility now means yielding oneself over to orthodoxies and ‘party lines’, with all the timidity and dishonesty that that implies. As against the Victorian writers, we have the disadvantage of living among clear-cut political ideologies and of usually knowing at a glance what thoughts are heretical. (Orwell, Writers and leviathan)

Both in “Writers and leviathan“ and in “Politics and the English language“ does Orwell discusses why the political culture tends to encourage people to misuse the language.

In a recent talk, Mikael M. Karlsson suggests that the subject matter of ethics could be demarcated as the preconditions of willful human communication. This raises interesting questions about moral status of politics. Should one expect that a field of communication, which is characterized by lack of concern for truth, be willful human communication?

 


 

 

Ég vil byrja á að velta fyrir mér spurningunni: Hvernig hafa málin þróast hjá okkur? Og mig langar að hafa efnistökin hálf leibnizísk, þ.e. einskorða mig ekki við lítinn hóp fólks á afmörkuðum tíma heldur gjörvalt mannkyn frá upphafi vega. Einhvers staðar aftur í fornöld finnum við fyrir mannskepnur sem hafa mjög frumstætt mál og mjög frumstæð tjáskipti. Svo líður tíminn, tungumálin þróast og fólk fer að eiga flókin samskipti. Loks rekumst við á samskipti sem einkennast af eftirfarandi atriðum.

(1) Fólk setur fram skoðanir eða staðhæfingar.

(2) Þær staðhæfingar sem fólk setur fram eru um veruleikann.

(3) Fólk gagnrýnir þær staðhæfingar sem settar eru fram um veruleikann.

(4) Fólk notar margvísleg gögn til að styðja það sem það heldur fram.

(5) Mjög fáar staðhæfingar, sem settar eru fram, eru ónæmar fyrir gagnrýni.

(6) Fólk beitir almennum lögmálum eða reglum til að skilja og rökstyðja það sem staðhæfingarnar eru um.

Samskipti sem einkennast af þessum sex atriðum eru að sönnu mjög háþróuð og komu kannski ekki fram fyrr en fyrir nokkur þúsund árum. En hvaða svið mannlegra samskipta gæti þetta verið? Einhverjum virðist kannski augljóst að hér sé um að ræða vísindin. Einkennast þau ekki af þessum sex þáttum? Í skemmtilegri grein sem Mikael M. Karlsson hefur hvergi birt leggur hann til eftirfarandi skilgreiningu á vísindum:

Vísindi eru kerfisbundin og gagnrýnin leit að viðeigandi skilningi á lögmálsbundnum fyrirbærum sem á sér stað innan ramma viðurkenndra almennra viðmiða um hvað telst sönnunargögn og hvernig skuli fara með slík gögn.[1]

Þessi skilgreining hefur meðal annars þann kost að vera stutt og hnitmiðuð. Auðvitað segir hún samt ekki mjög mikið nema maður útskýri frekar hvað átt sé við með orðum og orðasamböndum eins og „gagnrýnin leit“, „viðeigandi skilningur“, „lögmálsbundin fyrirbæri“, „viðurkennd almenn viðmið“ og „sönnunargögn“. Margt er óljóst og það væri kannski hæfilegt viðfangsefni fyrir meðal námskeið í vísindaheimspeki að útskýra þessi atriði. Ég ætla að láta þau standa óútskýrð þannig að við ættum kannski að líta á þessa skilgreiningu sem einhvers konar skema frekar en efnislega skilgreiningu. Ég mun þó koma að seinasta liðnum síðar í þessari grein.

Nú vil ég benda á að þessi sex atriði sem einkenna vísindin sem vettvang samskipta eiga líka við um stjórnmálin. Stjórnmálaumræða einkennist af því að menn setja fram skoðanir, þessar skoðanir eru gagnrýndar og fátt er ónæmt fyrir gagnrýni á þeim vettvangi. Stjórnmálaumræða er líka um veruleikann og er stútfull af allskyns vísunum í gögn; tölfræði, reynslusögur og rannsóknir eru meðal þess sem fólk dregur fram máli sínu til stuðnings. Fólk styðst líka við margvísleg almenn lögmál, bæði í hagfræði og félagsvísindum, til að skilja og rökstyðja mál sitt. Samt eru stjórnmál og vísindi mjög ólík svið og eitt af því sem gerir þau svo ólík er allt bullið sem einkennir stjórnmálin en ekki vísindin. Hvernig skyldi standa á þessu?

Hvað er bull?

Það er ekki ný tesa að stjórnmálaumræða sé full af bulli. Heimspekingar hafa samt ekki skrifað mikið um hvað bull sé þótt þeir hafi annars skrifað ókjörin öll um stjórnmál og tungumál. Á þessu eru reyndar undantekningar. Fyrir nokkrum árum gaf heimspekingurinn Harry Frankfurt út lítið kver sem heitir einfaldlega On Bullshit (Frankfurt, 2005) og myndi vísast heita á íslensku Um bull. Í þessari bók leitast Frankfurt við að skilgreina hugtakið „bullshit“ og jafnframt leita skýringa á því hvers vegna samtíminn einkennist jafn mikið af bulli og raunin er. Annar höfundur sem skiptir máli í þessu sambandi er George Orwell, en í greinunum „Stjórnmál og ensk tunga“ og „Rithöfundar og levíatan“ fjallar hann um tungumálið, hvernig því er misbeitt og hvernig þeir sem leggja sig fram um að nota það með trúverðugum hætti, t.d. rithöfundar, verða að forðast vettvanga þar sem beinlínis er gert ráð fyrir að fólk noti málið með vafasömum hætti.[2] En víkjum fyrst að Frankfurt. Hann byrjar bókina On Bullshit á eftirfarandi orðum:

Eitt af því sem einkennir menningu okkar er hversu mikið er af bulli. Allir vita þetta. Hvert og eitt okkar leggur til sinn skerf. En við virðumst taka ástandinu sem gefnu. (Frankfurt, 2005, bls. 1)

Eftir að hafa skoðað skilgreiningu Max Black á orðinu „humbug“ sem Ensk-íslensk orðabók þýðir m.a. sem þvætting, vitleysu, uppgerðarlæti og sýndarmennsku, snýr Frankfurt sér að eiginlegri greiningu á hugtakinu „bull“.

Bull og vanvirðing við þekkingarfræðilegar forsendur

Í þessu litla kveri um bull segir Frankfurt m.a. sögu sem hann hefur eftir Faniu Pascal, sem var vinkona Wittgensteins á fjórða áratuginum í Cambridge. Pascal hefur orðið:

Ég fór í hálskirtlatöku og var á Evelyn hjúkrunarheimilnu að vorkenna sjálfri mér. Wittgenstein hringdi. Ég umlaði full sjálfsvorkunnar: „Mér líður eins og hundi sem ekið hefur verið yfir.“ Hann sagði með þjósti: „Þú veist ekkert um það hvernig hundi sem ekið hefur verið yfir líður.“ (Frankfurt, 2005, bls. 24)

Frankfurt getur sér þess til að það sem hafi farið fyrir brjóstið á Wittgenstein, og einmitt það sem skiptir máli fyrir skilning okkar á bulli, er að það sem Pascal hafði sagt var „ótengt umhyggju fyrir sannleikanum“ („unconnected to a concern with the truth“). Það má vel segja að viðbragð Wittgensteins hafi verið næsta fráleitt og einkum til merkis um að hann hafi ekki skilið að Pascal hafi bara verið að nota litríkt mál til að lýsa líðan sinni. Það skiptir ekki máli hér því okkur varðar ekki um samskiptahæfileika Wittgensteins heldur skilning á bulli. Og það sem skiptir máli í því sambandi er að Wittgenstein virðist líta svo á að Pascal hafi verið að taka þátt í málleik þar sem greinarmunurinn á því sem er satt og hinu sem er ósatt skiptir máli en án þess að taka alvarlega hvort það sem hún sagði hafi heldur verið satt eða ósatt.

Hér birtist skortur á umhyggju fyrir sannleikanum í því að eitthvað er sagt, sem lítur út eins og lýsing á staðreynd en er í raun alltof ítarlegt til að geta verið slík lýsing. Þar fyrir utan gerir lýsing eins sú sem Pascal notaði ráð fyrir að hún hafi haft upplýsingar sem hún sannarlega hafði ekki og gat raunar alls ekki haft. Pascal gat vissulega getið sér til um að hundi, sem ekið hefur verið yfir, liði ekki vel, en það er örugglega svo miklu meira um líðan slíkst hunds að segja en einfaldlega það að honum líði ekki vel, og hún hafði engar forsendur til að ætla að hennar eigin líðan væri einhvern veginn eins og líðan slíkst hunds. Hér birtist skortur á umhyggju fyrir sannleika í skorti á því að málnotandinn taki alvarlega þekkingarfræðilegar forsendur þess sem hann segir.

Bull og óljós orð

Aðra birtingarmynd á skorti á umhyggju fyrir sannleika má lesa í grein Orwells, „Stjórnmál og ensk tunga“. Í þessari grein beinir Orwell athygli sinni að tilteknum orðum þar sem einhvers konar tilfinningarlegt yfirbragð þeirra hefur rutt í burtu eiginlegri merkinu.

Þar sem um er að tefla orð einsog lýðræði, þá er ekki nóg með að ekki sé til nein viður­kennd skilgreining, heldur hefur sú tilraun að búa hana til mætt mótstöðu úr öllum áttum. Það er nánast undantekningarlaust litið svo á að þegar við segjum að ríki sé lýðræðislegt, þá séum við að lofa það; þar af leiðir að málsvarar hvaða stjórnarfyrirkomulags sem er halda því fram að það sé lýðræði … (Orwell, 2009, bls. 220-221)

Þau dæmi sem Orwell tekur eru gjörólík dæminu af Pascal, en áhrifin eru á vissan hátt þau sömu. Sannleikurinn víkur, en hann víkur ekki fyrir alltof ítarlegum lýsingum sem sniðganga þekkingarfræðilegar forsendur tungumálsins, og heldur ekki fyrir lygi eða hreinum ósannindum, heldur fyrir einhverju sem er hvorki satt né ósatt. Calep Thompson lýsir þessu á eftirfarandi hátt í greininni „Philosophy and the corruption of language“.

Að nota orðið „hetja“ í tilviki þar sem maður vill að einhver birtist í jákvæðu ljósi, algjörlega óháð því hvað viðkomandi hefur gert, er að afmá allt nema tilfinningalegt inntak þess. Orðið fer þá að merkja í senn ekkert og hvað sem er. (Thompson, 1992, bls. 20)

Áður en lengra er haldið með greiningu á bulli, er rétt að skoða nokkur raunveruleg dæmi. Lítum fyrst á nokkur tilvik úr dæmigerðri pólitískri orðræðu. Hér talar formaður stjórnmálaflokks í setningarræðu á landsfundi flokksins í upphafi árs 2013:

Ef við ímyndum okkur að framfarir komi af sjálfum sér munum við ekki aðeins standa í stað heldur færast aftur á bak. Staða okkar nú er lík þeirri sem Roosevelt Bandaríkjaforseti lýsti þegar hann tók við embætti í heimskreppunni miklu, að því leyti að við höfum ekkert að óttast nema óttann sjálfan. Tækifæri Íslendinga hafa aldrei verið jafnmikil og nú, en við nýtum þau ekki, nema við trúum á okkur sjálf, trúum á landið og þjóðina og framtíð hennar. Það er ekki langt síðan Íslendingar voru bláfátæk þjóð. En eftir áratuga baráttu hefur Ísland skipað sér á bekk meðal farsælustu þjóða heims. (Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, 2013)

Í þessum texta eru nokkur orð eða orðasambönd sem eiga að bera hitann og þungann af því sem sagt er, t.d. „framfarir“, „tækifæri“, „trú á landið og þjóðina“ og „farsæld“. Þessi ræða er ekki ólík mörgum öðrum ræðum og raunar er vart hægt að ráða af þessum orðum hver talar eða í hvaða flokki hann er. En er það sem sagt er satt eða ósatt, trúlegt eða ótrúlegt, raunhæft eða óraunhæft? Um þetta verður ekkert sagt vegna þess að þó svo að ræðan hafi yfirbragð staðreyndabundinnar orðræðu, þá skortir hana alla umhyggju fyrir sannleika. Pósitífistarnir á fyrri hluta 20. aldar, með mælikvarðann um sannreynslu að vopni, myndu eflaust dæma þessi orð merkingarlaus rétt eins og hverja aðra skólafrumspeki (Ayer, 1946, Ólafur Páll Jónsson, 2012). Með því að dæma ræðu stjórnmálamannsins merkingarlausa hefðu pósitífistarnir þó gengið of langt, orðin eru ekki merkingarlaus. Það sem er sagt er einhverskonar bull, en vissulega merkingarbært bull, því það er bull jafnan.

Hér er svo önnur tilvitnun sem gengur jafn vel enn lengra í bullinu en sú fyrri:

Framsóknarflokkurinn er flokkur róttækrar rökhyggju. Þegar okkur þykir blasa við að eitthvað sé óréttlátt eða skaðlegt berjumst við gegn því af öllu afli og þegar við höfum komið auga á tækifæri til að láta gott af okkur leiða beitum við okkur af einurð fyrir því að þau tækifæri verði nýtt. (Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, 2012)

Orðasambandið sem höfundurinn beitir sérstaklega fyrir sig og ber uppi bulleinkenni efnisgreinarinnar er orðasambandið „róttæk rökhyggja“. Þessu orðasambandi er ætlað að senda þau skilaboð að sá sem talar sé einmitt maður sem talar merkingarþrungið mál en það er samt mjög erfitt að festa hendur á hvað átt er við.

Frankfurt veltir talsvert fyrir sér muninum á bulli og lygum. Í fyrri tilvitnunni í stjórnmálaorðræðuna, þar sem ræðumaðurinn segir „við höfum ekkert að óttast nema óttann sjálfan“, þá er það að vissu leyti augljóslega ósatt. Auðvitað er margt sem við ættum að óttast, sjálft hrunið sýndi okkur það. Við ættum til dæmis að óttast að gráðugir og almennt siðlausir menn taki fjármál þjóðarinnar í sínar hendur. Við ættum líka að óttast að óábyrgir og skammsýnir stjórnmálamenn vaði um náttúruna eins og naut í flagi og virkji og spilli, eins og ýmsir þeirra hafa reyndar lagt til að verði gert. En það er ekki þannig sem orðunum er tekið. Svipað má segja um setninguna „Framsóknar­flokkurinn er flokkur rótttækrar rökhyggju“ í seinni tilvitnunni. Hún er beinlínis ósönn, a.m.k. ef við skiljum orðið „rökhyggja“ viðteknum skilningi heimspekinnar. Og ég veit ekki til þess að það sé til nein önnur viðtekin merking þess orðs. Alltjent reynir mælandinn ekki að útskýra það nánar. Þannig virðist bullið oft vera lyginni líkt, en samt án þess að vera beinlínis lygi. Frankfurt lýsir muninum svona:

Það sem bull lýsir ranglega er í rauninni hvorki kringumstæðurnar sem það vísar til né skoðanir mælandans á þessum kringumstæðum. Þetta er það sem lygi lýsir ranglega í krafti þess að vera ósönn. Þar sem bull þarf ekki að vera ósatt þá er það ólíkt lyginni hvað varðar þá ætlun að lýsa ranglega. Bullarinn þarf ekki endilega að blekkja okkur, og það þarf ekki að hafa verið ætlun hans, hvorki um staðreyndirnar sjálfar eða um það hverjar hann telur staðreyndirnar vera. Það sem hann ætlar sér nauðsynlega að blekkja okkur um er fyrirætlun hans. Það eina sem ófrávíkjanlega einkennir hann er að hann lýsir ranglega hvað hann hyggst fyrir. (Frankfurt, 2005, bls. 54)

Frankfurt bendir á að í venjulegri lygi er villt til um tvennt. Sá sem lýgur því á þriðjudegi að það sé miðvikudagur, hann lýsir ranglega því hvaða dagur er og villir einnig um fyrir áheyrendum sínum um hvaða dagur hann heldur að sé. Frankfurt bendir síðan á að bullarinn geri þetta ekki og því sé hans fyrirætlun önnur en lygarans. Við sjáum þetta vel ef við skoðum dæmin að ofan, hvort heldur dæmið frá Pascal eða ræður stjórnmálamannsins. Pascal var augljóslega ekki að reyna að telja Wittgenstein trú um að henni liði eins og hundi sem ekið hefði verið yfir, og stjórnmála­maðurinn er heldur ekki að reyna að telja fólki trú um að ekkert sé að óttast eða að flokkurinn aðhyllist sérstaka tegund af rökhyggju.

Bull og skeytingarleysi um gögn

Stjórnmálaumræða er einnig morandi af bulli sem er til komið af enn öðrum ástæðum. Eftirfarandi dæmi um þetta er úr kosningaumræðu fyrir Alþingiskosningarnar 2013. Hér er frétt af vef Ríkisútvarpsins:

Bjarni Benediktsson formaður Sjálfstæðisflokksins segir að þriggja þrepa skattkerfið ekki ganga upp. Lækka þurfi tekjuskattinn og einfalda skattþrepin. Lyfta þurfi launamarkaðinum upp frá botninum og hafa hvetjandi skattkerfi en ekki letjandi eins og nú er. (RUV, 2013)

Fjölþrepa skattkerfi var tekið upp á Íslandi árið 2009 og í umræðunni þá skrifaði Jón Steinsson hagfræðingur við Columbia háskólann í New York grein í Fréttablaðið undir yfirskriftinni „Er fjölþrepaskattkerfi okkur ofviða?“. Í greininni segir hann m.a.:

Að þessu leyti er umræða um skattamál á Íslandi afskaplega frábrugðin umræðu um skattamál í öðrum efnuðum ríkjum. Það vill nefnilega svo til að öll önnur efnuð OECD-ríki búa við fjölþrepaskattkerfi. Ísland er bókstaflega eina ríkið í Vestur-Evrópu sem ekki starfrækir slíkt skattkerfi. Í flestum OECD-ríkjum eru fleiri en þrjú skattþrep. Í Bandaríkjunum eru til dæmis sex skattþrep. Og pólitísk umræða þar í landi er þannig að meira að segja George W. Bush vogaði sér aldrei að leggja til veigamiklar breytingar á fjölda þrepa. Þar í landi teljast rökin um aukið flækjustig fjölþrepaskattkerfis léttvæg í samanburði við önnur rök (bæði með og á móti). (Jón Steinsson, 2009)

Hvað sem um fjölþrepa skattkerfi má segja þá er alveg ljóst að slík kerfi ganga vel upp. Það er meira að segja svo augljóst að Bjarni Benediktsson gat alls ekki búist við því að nokkur tæki orð hans bókstaflega, þ.e. sem staðhæfingu um mögulegar útfærslur á skattkerfi. Það er því hvorki hægt að líta svo á að Bjarni hafi lýst eigin sannfæringu né að hann farið með hefðbundnar lygar, því lygar gera ráð fyrir því að það sem sagt er sé trúanlegt.

Í orðum Bjarna Benediktssonar um að þriggja þrepa skattkerfi gangi ekki upp höfum því dæmi um staðhæfingu sem er skýr og gerir ráð fyrir þekkingarfræðilegum forsendum sem eru alls ekki óhóflegar en samt er það sem sagt er ónæmt fyrir þeim gögnum sem til staðar eru. Taki einhver orðin bókstaflega og bendi á að um augljós ósannindi sé að ræða, eins og t.d. Jóns Steinsson hafði gert þegar samskonar staðhæfingar voru settar fram nokkrum árum fyrr, þá er staðhæfingin ekki dregin til baka heldur látið sem ekkert sé og staðhæfingin jafnvel endurtekin við næsta tækifæri.

Bullið í stjórnmálunum

Greining Frankfurts á bulli er bæði vönduð og skemmtileg – og gagnleg að auki. En af hverju skyldi samt vera svona mikið bull í stjórnmálum? Undir lok bókarinnar tilgreinir Frankfurt þrennskonar ástæður fyrir því að það skuli vera jafn mikið af bulli í samtím­anum og raun ber vitni. (1) Fyrsta ástæðan er sú, að mjög oft koma upp kringumstæður þar sem einhver neyðist til að tala um hluti sem hann hefur ekki vit á hvetji til bulls. (2) Önnur ástæðan, sem er reyndar skyld þeirri fyrri, er sú að það er viðtekin skoðun að á borgurunum hvíli sú lýðræðislega ábyrgð að tjá sig um málefni þjóðarinnar. (3) Þriðja ástæðan liggur í efahyggju sem neitar því að við höfum aðgang að hlutlægum veruleika og hafna þar af leiðandi þeirri hugmynd að við getum vitað hvernig hlutirnir eru í raun og veru.

Önnur ástæðan sem Frankfurt nefnir, sú að fólki finnist það nánst knúið til að tjá sig um pólitísk málefni án þess þó að hafa vit á þeim, skýrir auðvitað hluta af bullinu. En þessi ástæða skýrir ekki hvers vegna atvinnustjórnmálamenn ganga jafnvel lengst í bullinu, þrátt fyrir að hafa helgað sig stjórnmálunum, hafa jafnvel unnið á þeim vettvangi í fjölda ára, og hafa aðgang að margvíslegum sérfræðingum og upplýsingaveitum. Hvers vegna er bullið ekki bara leikmannsgaman, heldur alvara atvinnumannanna? Hér sleppir greiningu Frankfurts, en innsæi Orwells tekur við.

Í greininni „Rithöfundar og levíatan“ veltir Orwell fyrir sér ritskoðun og því hvort og hvernig rithöfundar geta tekið pólitíska ábyrgð. Framarlega í greininni segir hann m.a.:

En að gangast við pólitískri ábyrgð nú á dögum þýðir því miður að maður beygir sig undir bókstafskreddur og „flokkslínur“, með öllu því hugleysi og þeirri óráðvendni sem það felur í sér. Andstætt rithöfundum Viktoríutímans er okkur það til óhagræðis að búa við klippta og skorna pólitíska hugmyndafræði af ýmsu tagi og að vita yfirleitt undireins hvaða hugsanir eru villutrúarhugsanir. (Orwell, 2009, bls. 288)

Þessi hugmyndafræði sem er svo klippt og skorin afmarkar í raun hvað hægt er að ræða um. Þessi afmörkun byggist ekki á því að þeir sem aðhyllast annarskonar hugmyndafræði vaði fram með gagnrýni og geri manni lífið óbærilegt, heldur að einmitt þeir sem henni tilheyra afmarka hvað er tækt til umræðu og hvaða skoðanir er leyfilegt að setja fram. Um þetta tekur hann m.a. dæmi af bresku heimsvaldastefnunni, dæmi sem má heimfæra uppá samtímann með því að skipta breska heimsveldinu út fyrir Vesturlönd og nýlendu­kúguninni út fyrir arðrán á náttúrunni. Gefum Orwell aftur orðið:

Allar götur frá því á nítjándu öld höfðu þjóðartekjur okkar, sem að hluta ultu á ávöxtun af erlendum fjárfestingum, og á öruggum mörkuðum og ódýrum hráefnum í nýlendum, verið gífurlega ótryggar. Það var áreiðanlegt að fyrr eða síðar færi eitthvað úrskeiðis og við yrðum knúin til að koma á jafnvægi í útflutningi okkar og innflutningi: og þegar af því yrði hlytu lífskjör Breta, þar á meðal lífskjör verkalýðsins, að verða lakari, að minnsta kosti um tíma. Samt lögðu vinstrisinnuðu stjórnmálaflokkarnir þessar staðreyndir aldrei á borðið, jafnvel ekki meðan þeir gengu hvað háværast fram gegn heimsvaldastefnunni. (Orwell, 2009, bls. 292)

Orwell heldur svo áfram:

Nú virðist það nokkuð ljóst að svo er komið að ekki er hægt að viðhalda lífskjörum verkalýðsins, hvað þá bæta þau. Jafnvel þótt við kreistum hina ríku til ólífis, verður allur fjöldinn annaðhvort að draga úr neyslunni eða framleiða meira. Eða er ég að ýkja klandrið sem við erum í? Það kann að vera, og hafi ég á röngu að standa, mun ég taka því fagnandi. En það sem ég vil leggja áherslu á er að meðal þess fólks sem sýnir vinstrihreyfingunni hollustu er ekki hægt að ræða þetta mál af hreinskilni. (Orwell, 2009, bls. 293)

Hér er komið að kjarnanum í því sem mig langar að ræða: Í stjórnmálum er ekki hægt að ræða um sum mál af hreinskilni. Þeir sem taka þátt í stjórnmálum gangast við þessu, ekki bara vinstrimenn heldur allir. Calep Thomspon segir að í stjórnmálum víki sannleikurinn fyrir metorðum.

Almennt talað þá er orðræðu stjórnmálanna ætlað að stýra skynjun fólks á aðstæðum á þann hátt sem samrýmist hagsmunum stjórnmálamannsins og flokki hans, hagsmunum sem þurfa ekki að vera samrýmanlegir hagsmunum áheyrenda. Slíkri orðræðu er ekki ætlað að kveikja hugleiðingar um mál, heldur frekar að losa þau undan þeirri kvöð að vera tekin til athugunar. Þegar verst gegnir er lítil eða engin áhugi á tengslum á milli þess sem talar og hvað hann segir, eða þess sem sagt er og þess hvernig hlutirnir eru. Nákvæmni tungumálsins er kastað fyrir áhrifamátt þess; sannleikurinn víkur fyrir metorðagirnd. (Thompson, 1992, bls. 19)

Lýsing Thomspons á orðræðu stjórnmálanna, sem hann rökstyður að verulegu leyti með vísun til hugmynda Orwells, er síður en svo jákvæð þótt hún sé kannski ofur hversdags­leg. Rifjum nú sem snöggvast upp skilgreininguna á vísindum sem ég hafði eftir Mikael M. Karlssyni í upphafi greinarinnar:

Vísindi eru kerfisbundin og gagnrýnin leit að viðeigandi skilningi á lögmálsbundnum fyrirbærum sem á sér stað innan ramma viðurkenndra almennra viðmiða um hvað telst sönnunargögn og hvernig skuli fara með slík gögn.

Hvernig gæti viðlíka skilgreining á stjórnmálum verið? Ég veit það ekki, en þó virðist mér að þar sem vísindin tala um „ramma viðurkenndra almennra viðmiða um hvað telst sönnungargögn og hvernig skuli fara með slík gögn“ þá einkannast stjórnmálin af annarskonar ramma um hvernig skuli fara með gögn og staðreyndir. Í stjórnmálaumræðu er til staðar einhverskonar rammi viðurkenndra almennra viðmiða um hvernig megi tala, hvað megi nefna og hvernig sé viðeigandi að bregðast við. Lykilatriði er að meðal þeirra sem aðhyllast eina eða aðra hugmyndafræði, styðja einn eða annan flokk eða fylkingu, þá eru alltaf einhver mál sem ekki er hægt að ræða um af hreinskilni. Orwell lýsir þessu vel þegar hann veltir því fyrir sér hvað sé bókmenntalegt viðbragð við bók. Hann segir:

Raunveruleg viðbrögð manns við bók, ef hún yfirleitt vekur einhver viðbrögð hjá manni, eru alla jafna á þessa leið: „Mér líkar þessi bók“ eða „Mér líkar hún ekki“, og það sem á eftir kemur er réttlæting. En að segja „Mér líkar þessi bók“ er ekki, að ég held, óbókmenntalegt viðbragð; hið óbókmenntalega viðbragð er: „Þessi bók er mér hliðholl, og þess vegna verð ég að sjá kosti á henni.“ (Orwell, 2009, bls. 286–287)

Þótt vísindi og stjórnmál séu að mörgu leyti sambærleg svið mannlegra samskipta, eins og staðhæfingarnar sex sem ég setti fram í upphafi greinarinnar bera með sér, þá er samt sá munur á þessum tveimur sviðum sem Orwell dregur fram. Í vísindum er hægt að ræða af hreinskilni og spurningin um hvort eitthvað sé manni hliðhollt er ekki ríkjandi (þótt hún sé vissulega til staðar). Í stjórnmálum verður aðalatriðið hins vegar hvað sé manni hliðhollt og fyrir því verður hreinskilnin að víkja. Það má því kannski segja sem svo, að á meðan hið almenna samkomulag sem vísindin byggjast á feli í sér viðurkenningu á aðferðafræðilegum viðmiðum og reglum sem eiga að stuðla að hlutlægni, þá einkennist stjórnmálin af almennu samkomulagi um að gera sannleikann bitlausan.

Stjórnmál og siðleysi

Í fyrirlestri Mikaels M. Karlssonar, „Siðasúpan: Skilaboð til þeirra sem sitja í súpunni“, setti hann fram hugmynd um það hvernig mætti afmarka svið siðferðisins, eða m.ö.o. hvernig mætti afmarka viðfangsefni siðfræðinnar. Í fyrirlestrinum sagði Mikael m.a.:

Ég legg til að siðferði í þeim skilningi sem leitað er að hér lúti að grundvallar­skilyrðum viljugra mannlegra samskipta eins og ég kýs að kalla þau. (Mikael M. Karlsson, 2013)

Nú langar mig að nota þetta viðmið Mikaels til að greina það svið mannlegra samskipta sem við köllum stjórnmál. Spurningin sem hann leggur til að við spyrjum er þessi: Hver eru grundvallar­skilyrði viljugra mannlegra samskipta? Hér er raunar tvennt til skoðunar. Annars vegar hvað viljug samskipti séu og hins vegar hvað séu grundvallarskilyrði slíkra samskipta. Um hið fyrra sagði hann m.a.:

Viljug samskipti eru samskipti sem hver og einn mögulegur þátttakandi myndi fallast á að vera aðili að, af frjálsum og fúsum vilja, þrátt fyrir fyrirsjánlega ókosti, óþægindi, eða ójöfnuð, þótt hann vissi ekki hvaða þátt hann myndi taka í þeim. Hann er sumsé að fallast á það að hvar sem hann lenti í þessum samskiptum myndi hann fara með aðra eins og hann væri sáttur við að aðrir fari með hann. (Mikael M. Karlsson, 2013)

Spurningin sem mig langar að spyrja er þessi: Getur verið að samskipti, þar sem sannleikur­inn er bitlaust og hreinskilni er vikið til hliðar, séu viljug mannleg samskipti í þessum skilningi? Ef við svörum þessari spurningu neitandi en föllumst jafnframt á afmörkun Mikaels á siðferðinu, þá höfum við komist að þeirri niðurstöðu að stjórnmálin séu siðlaus. Og þau eru þá siðlaus ekki bara vegna þess að tilteknir stjórnmálamenn séu siðlausir heldur vegna þess það er byggt inn í hvaða stjórnmálamenningu sem er, sem lýtur þeim samskipta­hefðum sem Orwell lýsir, að stjórnmálin hljóti að vera siðlaus. Og stjórnmálin eru ekki bara siðlaus, þau eru líka vitlaus og byggða á bulli.

En kannski ættum við að svara spurningunni játandi, þ.e. játa því að samskipti þar sem sannleikurinn er bitlaus og hreinskilni hefur verið vikið til hliðar, geti verið viljug mannleg samskipti. Við vitum jú vel að margvísleg bullsamskipti eru dæmi um samskipti sem fólk fellst á að vera aðili að af frjálsum og fúsum vilja, þrátt fyrir fyrirsjánlega ókosti. Stjórnmálin eru þá kannski ekki utan við siðferðið heldur hluti af því, en kannski ekki hluti af þesskonar siðferði sem við hefðum kosið.

Heimildir

Ayer, Alfred J. (1946). Language, Truth and Logic, önnur útg. New York: Dver Publications.

Frankfurt, Harry G. (2005). On Bullshit. Princeton: Princeton University Press.

Jón Steinsson. (2009). Er fjölþrepaskattkerfi okkur ofviða? Fréttablaðið, 03.12.2013. http://www.visir.is/er-fjolthrepaskattkerfi-okkur-ofvida-/article/2009571345613 (Sótt 25.04.2013).

Mikael M. Karlsson. (án dagsetningar). Siðasúpan: Skilaboða til þeirra sem sitja í súpunni. Fyrirlestur á vegum Siðfræðistofnunar og Heimspekistofnunar, 1. mars 2013.

Mikael M. Karlsson. (án dagsetningar). Science and social science. Óprentað handrit.

Orwell, George. (2009). Stjórnmál og bókmenntir, Uggi Jónsson þýddi. Reykjavík: Hið íslenzka bókmenntafélag.

Ólafur Páll Jónsson. (2012). Fyrirlestrar um frumspeki. Reykjavík: Háskólaútgáfan.

Róbert H. Haraldsson. (2004). Frjálsir andar: Ótímabærar hugleiðingar um sannleika, siðferði og trú. Reykjavík: Háskólaútgáfan.

RUV. (2013). Þriggja þrepa skattkerfi gangi ekki upp. ruv.is 02.04.2013. ruv.is/frett/thriggja-threpa-skattkerfi-gangi-ekki-upp (Sótt 29. apríl 2013)

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. (2013). Horfum til framtíðar, horfum til framfara! Ræða við setningu 32. flokksþings framsóknarmanna. sigmundurdavid.is/horfum-til-framtidar-horfum-til-framfara-raeda-vid-setningu-32-flokksthings-framsoknarmanna/ (Sótt. 29. apríl 2013).

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. (2012). Verkefni framtíðarinnar: Ræða á miðstjórnarfundi 17. nóvember 2012. http://sigmundurdavid.is/verkefni-framtidarinnar-raeda-a-midstjornarfundi-17-november-2012/ (Sótt 29. apríl 2013).

Thompson, Calep. (1992). Philosophy and the corruption of language. Philosophy, 67, (259), bls. 19-31.[1]           Mikaels M. Karlssonar, „Science and social science“, óprentað handrit.

[2]           Aðrir höfundar hafa vitaskuld fjallað um það sem kallað hefur verið spilling tungumálsins (e. corruption of language) og má þar nefna Simone Weil, Calep Thompson (Thompson, 1992) og svo auðvitað ýmsa heimspekinga sem kalla má sporgöngumenn Wittgensteins með einum eða öðrum hætti. Af íslenskum heimspekingum hefur Róbert H. Haraldsson einkum gert þetta að sérstöku viðfangsefni (Róbert H. Haraldsson, 2004).

 

 

 

 

Winning the War of the World

Not even prophets like Chris Hedges decode it. Journalists are trained not to. Not even moral philosophers question the system worship masked as ‘the free market”. Freedom means no accountability to human and world life, while competition means competing to externalize all costs onto the lives of citizens and environments. The value driver behind it all is no more questioned than the Almighty. It can do no wrong. But one underlying lock-step of false equations propels this unnamed war on the world through its mutations and metastases:

Rationality = Self-Maximizing Choice

= Always More Money-Value for the Self is Good

= Self-Multiplying Sequences of Ever More Money to the Top as the Ruling Growth System

= All Else is Disposable Means to this Multiplying Pathogenic Growth

 

My 15-year study, The Cancer Stage of Capitalism: From Crisis to Cure diagnoses this ruling value mechanism as cancerous. It is, in short, a deregulated self-multiplication of transnational money sequences accountable to nothing but their own multiplication with no committed life functions. With the Hayek-Reagan-Thatcher crusade to reverse the history of the world into a moronic ‘free market’ and ‘conservative values’, the march was on. Marxists would not engage this Great Reversal on moral grounds because morality was believed to be only ruling class ideology. This left no value ground to stand on. From the transnational victory of corporate world rule from 1991 on, reversals of social states were portrayed as ‘market miracles’ whatever the results for people’s lives. ‘The magic of the market’ was the new world religion, ‘the end of history’. The mass media were  consolidated into one collective corporate organ across cities and borders. Death squads erased community opposition in the South. The academy was and is still defunded to serve the global corporate market and commodity development.

The nations of the world are all ‘restructured’  to be subordinate functions to the supreme moral goal of transforming humanity and the world into ever more private commodities and profits. Society itself s does not exist to this ruling value mechanism. Its logic of growth is totalitarian and malignant to the marrow. More precisely, deregulated global corporate money sequences abolish by treaties and wars all barriers whatever to their free multiplying growth through all that exists whatever the destruction of natural and social life support systems. My work has been to decode this globally life-invading value system. Predictably the diagnosis is taboo to mention in the press, however confirmed by the facts and predictions. No social disorder allows its ruling program to be publicly unmasked. Thus the malignant value code marches on. Alarm bells at the degenerate symptoms increase, but policies of solution only extend the system further and deeper. Life-value economics is as unspeakable as the fatal disorder itself.

 

The Essential First Step in Winning the War of the World is Comprehension of It

The essential first step in winning the war of the world is comprehension of it. Only system analysis can lay bare the underlying value program, but it is avoided. The sciences do not study values and specialize in domains of self-referential meaning. Journalists report facts, spectacles and impressions, but not the underlying values governing them. Philosophers seldom analyse the ruling value system of the societies within they live from social habit and fear. In the age of instant culture, value-system comprehension does not sell. Together these blocks of normalized avoidance make the value code selecting for all the degenerate trends invisible to us. As in immune system failure, the life host fails to recognise the disorder devouring it.

Lacking any unifying framework of comprehension, people are lost. Thus when millions rise in the Occupy Wall Street movement, there is no diagnosis or policy demand. Although Wall Street had indisputably defrauded masses and had failed to its knees broke, no policy shift arose – not even public control of the public money infusing the system cancer, $16 trillion dollars by Senate  count in the U.S. alone – thanks to the heroic Bernie Sanders. Nor was there movement for a needed public mortgage system – even after the private system had perpetrated the biggest fraud in history, indebted tens of millions into ruin and collapsed the economies of the West in irreversible debt. The lost alternative of public banking on which the U.S. revolution was founded, Lincoln won the war of Union, North Dakota has had 100 years of debt-free prosperity, the West itself managed the 1939-45 war and post-war years to unprecedented full employment, and first Japan and now China wins in productive investment – all is  amnesiac in the West.

Fast forward to today, and the underlying system cancer advances on. The financial giants causing the 2008 Crash are bigger and richer in criminal impunity. They speculate with publicly supplied trillions on food and water futures. They control even Rio + 20 as the life-ground catastrophe they finance explodes on one front after another. Transfused with endlessly with more public money to bleed and indebt the world dry, the money-printing system metastasizes further – now occupying the once prosperous social democracies of the European Union with public money bled out of peoples’ lives and life bases to private banks with no limit . Refusing any regulatory limits, converting pensions into more stockmarket feeding troughs, investing nothing as youth unemployment and debt spike ever higher – where does it all end? It ends when public money and human rights stop being fed to the failed system. It ends when commodity cycles of destructive waste are stopped. It ends at the base of the disorder when the 97%-counterfeiting of debt and credit by private financial institutions is publicly controlled.

 

Economic Doctrine Allows Money-Cancer System Free Reign

Neo-economic theory is a pseudo-science. Its defining postulates are unfalsifiable by facts. All organic, social and ecological life requirements are absurdly assumed away. Infinite demand on finite resources is presupposed as sustainable. Mechanical reversibility of everything is taken for granted. Whatever does not fit the doctrine is rejected. Endlessly self-maximizing atomic selves are believed to necessitate the best of all possible worlds by the market’s invisible hand.  

Is this not a fanatic religion? Supra-human laws dictate commands across peoples. No deadly consequences lower certitude in the miracles of the market God. Even when the ruling value mechanism visibly depredates the very life bases of the world, the only reforms are to globalize it further. Corporate-lawyer treaties coined in secret rule as the new laws of nations, while hostile zones are subjected to covert forces sponsoring civil wars, as promised in 2001 – Afghanistan, Iran, Iraq, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan and Syria Iraq, and now the Ukraine as I write.  All is believed in and pursued as a world crusade, even if fascists lead it. One supreme goal governs underneath bizarre beliefs –  multiplying growth of transnational money-sequences at ever higher velocities and volumes with no life limits tolerated. This is the moral DNA of the ruling value mechanism. In theory, it is expressed well by University of Chicago professor and godfather of the U.S. National Security Council, Leo Strauss, who wrote in his canonical Natural Right and History (p. 60): “limitless capital accumulation” is “a moral duty and perhaps the highest moral duty”.  On the ground, Strauss’s patron, David Rockefeller, expressed the moral-political program more concretely at the turning point in 1991, “A supranational sovereignty of an intellectual elite and bankers is surely preferable to the national auto-determination practiced in past centuries”.  The promises are kept. There is no binding regulation to protect any life carrying capacity on earth from the loot-and-pollute bank money system in the years since.

Many blame capitalism, but unlike classical capitalism this mechanism is not driven by productive force development. It is driven by transnational money-sequence multiplication with no productive standard which despoils more means of life than it produces. It eliminates the working class itself. The ruling idea that the system is peerlessly productive is increasingly contradicted by far more life goods disappearing than are created. Something much more sinister is afoot.  The social and natural life bases by which the human species evolves are reversed and overrun. Yet not even the opposition defines what ultimately counts – humanity’s universal life necessities themselves. The meaning of ‘the economy’ itself – to produce and distribute life goods otherwise in short supply through generational time – is lost. While the very air humanity breathes is going more toxic and acidic, the contradiction to ‘productive growth’ is unseen. As the waters of the world are simultaneously destroyed, the dots are not joined. Even as there are mass extinctions of species, youth without futures, and irreversible debt servitude of the world, all is well if ‘more growth is returning to the system’ which causes all of them. That at the same time the earth’s very soil cover taking tens of millions of years to evolve is simultaneously mined, acidified, salinated, degraded and exhausted as forest and mineral covers are stripped from one continent to the other are not connected into common meaning. The ruling value mechanism devours the life substance of humanity and the earth, but remains assumed as ever ‘more productive’ even by angry unions. 

Well at least, someone might reply, climate warming has been recognized by a blue-ribbon economic panel, Britain’s Stern Review, as “the greatest and widest-ranging market failure ever seen”. This is a step towards rational observation. But even with a UN panel of over-1600 scientists on the case, there is no connection to the other basic life carrying capacities driven towards collapse by the same organizing value mechanism. No secret is more unspoken. So more rights to pollute and profit are instituted, and the climates and hydrological cycles spiral to more deadly extremes. “The world’s poor suffer first and most”, Lord Stern also rightly observes, but this fits the reigning value mechanism. Those without money do not exist.

 

Unmasking the Ruling Code of Value Driving the War on Life  

Let us summarize. Behind every step of the Great Reversal lie failures of knowledge and value understanding: (1) failure to diagnose the regulating value mechanism at work; (2) failure to connect across the domains of life despoliation as predictable from the system’s blind money-sequence multiplication; (3) failure to define or demand any public policies against its feeding on life support systems with public treasure; (4) failure to recognise any life-value principle or the life ground of the economy itself.

This knowledge black-out is understandable once one recognises that the vaunted “knowledge economy” has no criterion from the start. All it means is what can be controlled, sold or manipulated to grow the ruling value mechanism. Pause on that general fact. This is why true knowledge is now so often denied or attacked as “uncompetitive’.  Look for exceptions to this spread of the ruling money-value mechanism into the very capacities of human understanding.  Diagnosis of this disorder is the knowledge most needed, but unspeakable. Who even now recognises that ‘new efficiencies’, ‘reforms’ and ‘cost cutting’ are always attacks on people’s lives, means of life and life functions?  Who connects across the one-way falls of life standards and regulations, public science and testing, agrarian communities and lands, workers’ rights and unions, social infrastructures and protections, and social life security while money demand multiplies out of control at the top? Who names the innermost ruling code driving all – whatever protects or enable human and ecological life is eliminated as a barrier to private money-sequence multiplication. This is the source code of the cancer system. It explains why transnational corporate, equity and bank profits grow to ever new records as the world’s majorities are dispossessed. It explains why social and natural life-carrying capacities are despoiled across continents.  The war on life is built in.

The ideals of “freedom”, “democracy”, and “economic growth” are thus reversed in the name of them. The big lies become so automatic that few notice them– for example as I write, food-stamp slashes reducing 47 million hungry U.S. people below $1.40 a meal and $90 less a month for life necessities “protects the most vulnerable Americans” (President Obama, Jan. 29, 2014). There is a recourse against lies which is as old as the species. Humanity’s deciding evolutionary advantage is that knowledge wins in the end. Above all knowledge evolves through recognition of how life is enabled or disabled by material conditions and social rules. For example, the binding abolition of the most profitable commodity of world trade ever, human slaves, won. Knowledge won again from the 1929 Crash and subsequent World War when the collective life security of peoples evolved by known facts and social policies more in 30 years than in the prior twenty-five centuries.  

The missing link for this long life-and-death struggle is the life value code. We do not know it because we are without a reference body in a vast ocean of self-maximizing money-sequences for which the goods are only what sell for private profit. A life-ground and compass almost emerged after 1945 when peoples recognised how ruling delusions of self-maximizing fanaticism almost destroyed civilisation. Learning from the greatest war and depression in history, societies forged binding international covenants for collective life security and free human development. Universal education, health, and income security infrastructures were publicly formed across societies. But no unifying life-value code underlying them was found. In absence of any sound life base of understanding to re-ground in, the Great Reversal from 1980 on has gone from one extreme of life-blindness to the next with endless lies of better days to come – even as there is ever more joblessness, meaningless employment, deprivation of more majorities, commodity diseases across the globe, debt servitude chaining the futures of peoples, and deepening ecodidal trends advancing one way with the system’s growth. Locked into the ruling frame of thinking, people blame humanity for the catastrophe unfolding even as the demands of the ruling value mechanism have been imposed every step by a secretly negotiated and adjudicated transnational corporate system backed by global armed force, financial sabotage and embargo, and limitless lies. From secret codification by corporate lawyers of treaties overriding constitutions to free looting of human and natural life-carrying capacities across borders, ever more money-sequence ‘investor’ rights are prescribed and multiplied across nations. Those who resist are ‘against competition’ or ‘terrorists’. Reverse projection rules.

An absurd metaphysic is assumed throughout. The economy’s provision of goods through time mutates to ‘laws of supply and demand’ that are fatuous caricatures of both. Demand is never people’s needs or necessity. It is private money demand minted by private banks without the legal tender to back it to indebt people and gamble on their future means of life. ‘Supply’ is not the life means people require to survive and flourish. It is ever more priced commodities for profit promoting more human and ecological ill-being across continents. The supreme moral value of the system is then equated to its opposite as well. Freedom = freedom for private money demand only = in proportion to the amount controlled = ever less freedom for those with less of it = no right to life for those without it.  

When mass uprooting, joblessness and misery follow, more reverse meaning is proclaimed. “Uplifted out of poverty” headlines proliferate over a money-gain equal to the cost of a coffee for subsistence farmers who have been forced into city slums without any means of natural and communal life support left. Peoples are too distracted by competitions for vast prizes to notice. The global struggle for life is displaced by ever more contest spectacles as global mass-marketing sites – the meaning now of ‘sport’.  But behind the perpetually revolving mirrors, the meaning is taboo. People may see “greed of the rich”, but not that greed is the global system’s r driver at every level. “More productivity”   is liked across classes, but who sees that it only means less cost per unit of profitable commodities bringing more life waste and destruction. Workers and left thinkers may no more want to see this than the corporate press.

The meaning of ‘the free market’ itself is reversed. Over centuries it has meant the opposite of the global corporate system – public places of local life goods, all exchanged for legal tender, featuring real foods and crafts, no mass conditioning ads, no debt servitude, no dominance of transnational money-sequences, no throwaway packages and waste, no lobbies controlling government, no invisible head offices pulling puppet strings, and no bribery controlling supply and demand. Yet the free market like the real economy is overwhelmed. There are only more absentee money sequences with no required life functions or accountability to the communities and life conditions they competitively bleed. The enemy is undefined. The common life capital it attacks is unknown. But the life and death choice cannot be made without knowing both.  

 

The Life-Value Turn as the Next Stage of Civilisation

Reality hides in the language of the past. So ‘capitalism’ is blamed by critics when real capital is, in fact, destroyed every step. Journals report ‘global wealth has soared 68% in 10 years’. But life wealth is devoured as fast as the money-sequence system can grow.  Always the underlying life ground  is lost beneath the competitive self-multiplication of money demand invading all that exists. With no life value anchor and compass, the degenerate trends only deepen beneath reference body to recognise them. I have spent most of my life as a professional philosopher on the problem of life value and social value systems. Although the sane may agree life value is what ultimately matters, nothing has been less understood.  People called ‘pro-life’ usurp the woman’s body in the name of fundamentalist religions. Nations absurdly assume that ‘standard of living’ is measured by the private money spent. Animal rights theory has no criterion to tell the life value of a snail from a person. ‘Life sciences’ sacrifice billions of animal lives a year for private money-value gain. ‘New and better technology’ has no life-value standard to decide better from worse.  

Life value is the missing base. But there are as many proxies for life value as there are values. Specialist domains like physiotherapy and medicine recognise life-value in organic functions, but without principled meaning to apply to wider life systems. In general, life value ignorance defines the age. This is how the greatest of all fatal confusions has mutated: that money-sequence growth = life value growth. Just as the multiplying grotesque cells eating the life-host alive are not recognised on the micro level, so too on the social level. Thus tidal bank notes of bets, credit and debt without legal tender drive ‘financialization’ across the planet. They must loot life and life bases to keep growing without inflation as trillions of new dollars are printed without life function. Endless slashing of life goods in wages, benefits, social security, pensions and environmental protections result, as money-demand powers multiply at the top. This is why endless bonuses for financial failure, stripping of the middle classes and the poor, squandering of public wealth on rich corporations – the list can go on – are demanded as U.S.-led wars for resources, lands and corporate markets never stop and taxes on the rich are reversed. All is predictable once the cancer system is diagnosed.  

 

An ultimate question arises. What is the ground of response to this ruling value mechanism which cumulatively plunders human and other life to feed itself?  We know the ultimate ground is life value. But what is life value? To roll thirty years of research now in three UNESCO volumes – the objective standard and measure can be defined in three steps:   

 

(1)           all value whatever is life value,

(2)           good versus bad  equals the extent to which  life is more coherently enabled versus disabled,

(3)           by greater/lesser ranges or capacities of thought, felt being and action through time.

 

Visions of world peace, the classless flourishing of peoples, a planetary ecology in which humanity is its conscious understanding – all such ideals express this underlying life code of value.  But “who decides?” skeptics ask. No-one decides because gains and losses in life capacity are as objective as the laws of biology and medicine. Anything is better or worse by the greater or lesser range of life capacities it enables. This value code is built into evolution itself. It is no more a matter of opinion than people’s life necessities are: that without which life capacities are always reduced. The ruling value mechanism is the polar opposite. It attacks life and life conditions everywhere as ‘externalities’ to its self-multiplying growth. Because this growth is assumed to be life value, however, the greatest value reversal in history goes unseen.

 

The three-step life code of value provides the generic value compass and base which has been missing. It is objective because it is true independent of anyone’s perception of it. It has unlimited validity because there is no exception to it (which is testable by searching for one). It is presupposed in value judgements – as you can observe when these judgements are defended. Life value is also universalizable because all values derive their worth from it. Finally life value is sovereign because it trumps any other value in cases of conflict. All are testable generalizations.

 

But what of measure of more or less life value? Life value is measurable in degrees by greater/lesser capacities of thought, felt being and action shown through time – for example, how much life capacities gain or lose by nourishing versus junk foods. Today the macro trends are in one-way loss of life capacities. Knowledge is the exception. It forms the way stations of life understanding passed onto others and subsequent generations across epochs, the distinguishing life capacity of our species. But even knowledge is threatened by corporate rights against its dissemination at the same time as there is mass propagation of public lies. New electronic communication capacities without corporate control still win the war by the greatest civil community development in history. But the life-and-death fields of invasion by the ruling money-value mechanism are not decoded – the money tides of hit-and-run buying and selling of lands and currencies across the world, free and growing use of ecocidal extraction methods, life-starving hours, wages and no benefits in global dispossession of workers’ century-long gains, one way global growths of disease commodities and lethal arms trading, oil-guzzling and air-polluting noise vehicles of multiplying kinds, big oil and big pharma looting of public lands and health dollars growing business on ill effects, a world-wide pension raid for corporate-stock gains at the life cost of hundreds of millions of people, and most invisibly, full-spectrum assault on humanity’s thinking and feeling sides of living itself – the zombie effect.  

 

Where we might ask do the transnational money-sequences not destructively invade the evolved fields of life of humanity and fellow species? The movement is by exponentially multiplying money-sequences eating away at the margins of every private transaction, public funding, life exchange and substance within and across borders. Consider all the bites every moment across business and exchange sites – before and beyond the ‘carrying trade’ in exploiting lower interest in one country to flood another with the cheaper money advantage, beyond the trillions in derivatives betting every day, beyond the raids on sovereign currencies and bonds without tax or regulation. On the local level, hardly a shop, a buyer, a builder, a home-dweller, anybody who lives today is not invaded by the same financial mechanism with ever more rights to demand at every exchange site with no function while enforcement is paid by the public being stripped by it. The apparently free credit-card system, for example, imposes a 2% charge to the seller for sales at a hidden 33% annual debt-charge rate, before the debt predation of poorer consumers begins. There is no end to the invisible lines of life devouring demands now deeply into higher learning and public health themselves while destroying workforces and companies overnight by hostile takeovers, bid-up mergers, asset strippings, capital flights, and straight-on funding of civil wars and destabilizations from which fire prices and dominant positions are extracted. Ruining societies is the medium of metastases. How else would a cancer system behave? 

 

The world-choosing choice begins with what you buy. Clearly for example eating, selling or supplying junk foods is objectively bad to the measure that it disables human life and produces global epidemics of obesity, heart failure, cancer and diabetes. Yet even economic ‘science’ calls them all ‘goods’ whatever the rising disease effects. Simultaneously violence entertainments flood public airwaves and play-spaces before the same consumers – most avidly the young – with images of humanity being killed, tortured, injured and humiliated. As the sugar-salt-lard concoctions are ladled into bloodstreams and throwaways clog the earth`s circulatory channels at the same time, we begin to see the multiplying destructive occupation of the fields of life and life substance as built into these runaways growths and their ‘goods’. Life capacities at every level are attacked as ‘market freedom’. Only life-value ground and measure can penetrate the disease mechanism none define – to addictively disable human life capacities for more transnational money-sequences through ever more lives from infancy onwards.  Where is there exception to the pattern?  Life-activity-replacing motors and commercial games in multiplying life occupation, endless unneeded and non-recycled conveniences locking into habits of life, political-junkie election images and spectacles where the truth is what sells corporate lines and candidates, and commercial internet and television hooks everywhere in front of which children spend 11 waking hours. Which of any of these is not geared to addict consumers to compulsive consumption against life capacity development? Which does not input toxic wastes into the circulatory flows of ecosystems at the same time? But all is optimal for the ruling economic model for which life and society are reduced to atomic desiring machines propelling more money demand to money controllers as the nature of the growth the official world calls for..  

 

The moving line of the true war of liberation begins with what we are able to control, our own lives. Consider your own life, what you know best.  Every value you enjoy, lose or gain has a bottom line – its life capital, what enables life to reproduce and grow rather than degrade and stagnate through time. We defend it and our health by buying life goods and nothing else. The turning point is as old as physical and cultural evolution. Every human advance is by knowing what enables life from what does not. Collective life advance is transmitting this life-and-death knowledge across selves, space-time and generations. The life value code holds across cultures. But the universal life goods and necessities are not even known. Their meaning is obscured everywhere, but are exactly definable. Life goods are always that without which life capacities decline and die. All real needs are known by this criterion. Every human life suffers and degenerates towards disease and death without breathable and unpolluted air, clean water and waste cycles, nourishing food and drink, protective living space, supportive love, healthcare when needed, a life-coherent environment, symbolic interaction, and meaningful work to perform. All are measurable in sufficiency across cases. (author note: a systematic explanation is available by google of “Universal Human Life Necessities”). Yet all universal human life needs and capacities are attacked, polluted or perverted by the ruling value mechanism in product, process and lobby demand across the world. Yet where are the universal life needs named and  connected against the malignant growth system spreading through ever more nodes?

 

Not zero growth, but zero bad growth is the way. A real economy by definition regulates for these universal life necessities and against toxic junk, and individuals would not buy 99% of corporate commodities if they did. Victory or loss in the war of the world lies in how we live.. So why does anyone buy such commodities? System addiction is how it grows, and knowledge of life goods versus bads is the through-line of the good life and human evolution itself. What deeper motivation could there be? I like others have long lived without corporate-ad television, regular private auto or gas-vehicle use, any junk food or beverage, any throwaway  item, any new fashion or commodity not more life enabling than the old, or business with big private banks –  selecting solely for life goods at the local level. The organizing principle is the spirit of the Tao-te Ching and the free autonomy of the wise. It is as old as the good life. The life-code formula is clear: minimal market demand to enable life capacities to flourish. This value imperative defines transformation to true economy and liberates life wherever it moves.

 

Collective Life Capital as the Common Value Ground and Measure Across Divisions

We know the war of the world can be won. The plague addiction to corporate cigarettes has been conquered by 30-50% of the developed world’s population. This shows how the life code can select against habituated system harms of the most compulsive kind, and everyone live better the more it is done.  At the personal level, it begins with zero-base accounting with money demand only justified by life-enabling gain. Yet for collective life goods, we do not have a principled ground and measure. Collective life capital does not exist in public or expert meaning. Any common life interest or agency at all is excluded unless it promotes profits. The implications are fatal but unseen. Collective provision of the universal human life necessities that have evolved by long social organization and human evolution are blinkered out of the ruling value mechanism. It sees only mechanical ‘growth’ by commodity sales and profits. Everything that makes a society civilised or liveable is blinkered out – common water and sewage systems for all, free movement pathways and life spaces without cost to use, public libraries with unpriced books and films, non-profit healthcare and disease-prevention by public institution, public income security from disemployment, old age and disability, life-protective laws including sufficient minimum wages and environmental regulations, primary to higher education without multiplying debts, and family housing, food and means of life assistance for children without parental money. Yet all these are defunded or eliminated to pay debt-services to private banks and grow business, with the IMF to the Tea Party leading the charge as ‘new efficiencies’ and ‘savings’.

 

From this built-in erasure of common life ground, the hollowing out of collective life goods  proceeds without any feedback correction. Public wealth is privatized at every level to feed corporate money sequences. Thus fed with endless giant tax and subsidy hand-outs and deregulations to invade further, the demands of the ruling value mechanism multiply further. The collective life base to steer by and regulate does not exist. For example, when Amartya Sen titles his Nobel Laureate monograph “Social Choice”, even he can get no further than atomic aggregates of individual preferences. No collective life goods in themselves are conceivable within the market paradigm. When another progressive economist, Elinor Ostrom, wins the Nobel Prize for Economics years later for her book, Governing the Commons: The Evolution and Institution of Collective Action, she is trapped within the same paradigm. No principle of common life interest or agency beyond mutual self advantage can be conceived. “The commons” and “collective action” are posted on the cover, but no civil commons or agency is seen from universal health care to a public bicycle path. Common life bases can no more compute through the ruling prism than the collective actions required to provide them.  

In fact, the underlying problem is ancient. We have lacked a common life-ground since the genocides of first peoples began. It is a very ancient blind spot which has become increasingly fatal with all-powerful technologies of destruction and the deranged money-value code driving them. The eco-genocidal streak goes deep – from the old-testament tribal god command to exterminate all other peoples in Palestine to, millennia later, the first peoples in the New World saying to their modern invaders: “When all the trees have been cut down, when all the animals have been hunted, when all the waters are polluted, when all the air is unsafe to breathe, only then will you discover you cannot eat money.” Even “life, liberty and freedom” in the US Constitution reduces to the commerce clause and corporate rights by Supreme Court interpretation. Abdication of life responsibility is built into the-system. The Global Market God rules, and the common life interest and its agency do not exist to it.  

How are we to ground beneath this life-blind paradigm whose global mutations threaten evolved life on earth? In the end, the organizing principle crosses the lines of death itself – the life code of value at the collective level. But this common life interest is usurped in its very name. That is why, for example, the young can be killed in masses and arms budgets bankrupt U.S. public sectors  to enrich Big Oil, or people’s homes can be expropriated for private developers as ‘the public interest’ and ‘eminent domain’.  This is the dark side of history, one oppressor rule after another. But the collective life interest is the true bottom line of legitimate governance. The proof is in the conditions of its definition. It must be consistent with the life carrying capacities of all through time. It must be open to life-enabling change. It must go deeper than family, gender, and culture differences. It must include past as well as future generations. It must supersede the ruinous man/nature, economy/environment splits and individual/society duality of interests. It must realize the Three R’s of ecological literacy to be life coherent. It must bridge the past to the present to the future as one process to steer development beyond the holocausts of history. It must embody the economic principles of efficiency, productivity and innovation in life-serving form. It must make all freedom responsible to its life conditions of possibility. It must embed the life bases of all as supreme so it cannot in principle go wrong. 

 

Such a moral code seems impossible. Every demand of the ruling value mechanism is structured against it. Opposing ideologies do not find its common life base. Postmodernism and relativism deny any universal principle of value except the actually ruling one. Political policies are confined to what serves the corporate market system. Issue politics rule fixated on sexual preferences. There is no common life ground recognized or life-value compass to steer by. Collective life capital re-grounds us. It is the life base of the common interest – that without which humanity’s life capacities degrade and die. It is the bridging concept across the ‘the economy-environment’ division as well as cross present and future generations. It is the true meaning of economic necessity and the sole substance of growth and development. In all, collective life capital transcends all divisions by impartial principles that cannot go wrong: (1) a unifying life value regulator enabling all, (2) a generic life-value measure to tell greater from lesser by margins of capacity loss or gain in any case, (3) production of more life value capacity through generational time, (4) cumulative life gain as the organizing goal of the process throughout, (5) the more coherently inclusive in enabling life the better. In this way, the common interest is provided an exact progressive meaning, and collective agency is built into its inner logic of life progression.       

 

Conversely, whatever person, group or system destroys common life capital is objectively evil to the extent of life capacity destruction through time – for example, corporate U.S. oil wars or leisure vehicles destroying natural life. Advancing collective life capital, in contrast, is what “make the world a better place” means. It could be by cures to diseases, more ecological methods, life infrastructure building, advancing knowledge, new ways of seeing, or life-protective laws. All more inclusively enable life without loss and cumulative gain. No real progress is ever made without satisfying this logic of value.  Feeling with across species and tribes, for example, may bind many of us in this room. So too even more so advancing life-coherent knowledge and visual comprehension, as Peter’s films do. The understanding and feeling sides of life keep extending despite death and moral numbing by the ruling value mechanism. Public knowledge via the Internet commons wins against corporate media silencing and propaganda. We see here the underlying struggle across the fields of life. The rising and falling of life capital base and compass can in fact be found in every social policy, decision or movement that goes right or goes wrong. There is no exception. The war of the world is everywhere, and so is our task of life commons awareness and building.

 

This is not hope without substance. The common life interest is already built into our lives over millennia without our knowing it – the ‘civil commons’ of language, collective water sources and sewage, common safety regimes, shared pathways everywhere, community health rules and healing sites, and everyday life-enabling knowledge institutions at every level – all collective life capital formations that keep advancing beneath notice despite and through diseases and wars. Unseen too is that all are more threatened now by the ruling value mechanism than ever before.   The defining general meaning is all social constructs which enable universal access to life goods. This too is no utopian ideal. It is the measure of true development across all cultures before and after our lives – from environmental economy to universal libraries and education to public water and waste cycles to life-serving laws before which all are equal. These are all forms of collective capital in continuous development without loss and cumulative gain but all are attacked bite by bite by the multiplying money-sequence system now out of control.

The collective life capital developments that are needed now are many, but can be crystallized into three system shifts in general:

(1) public banking for credit and investment in individual and collective life capital growth,

(2) ecological quotas for all consumption of non-renewable energies and materials,

(3) citizen income security guaranteed in return for life-enabling hours of public service.

 

Movements of masses to demand them completes knowledge in public action.

 

Under the ruling value mechanism today, in contrast, evolved life on earth is under totalizing attack. 95% of all gains go to 1% with no required life function, while 95% of the world’s life support capacities are pillaged by life-blind money-sequences.. Yet life-value steering is easier than not. Norway for example has led the world in holding onto and advancing its common life capital bases through the system sickness, and emergent Latin America is implicitly building collective life capital deciders from decades of death-squad and foreign money-sequence ruin. Before the Great Reversal, societies everywhere were becoming governed by public policy patterns of similar kinds  – national recovery of control over public owned resources, progressive taxation, public banking and investment, and policy-led elimination of structural depredation of the poor and the environment.  All are methods of collective life capital formation inclusively enabling the lives of individuals across time. “Inclusiveness” is a concept much invoked today, but not with the life capital bases and compass required in the real world.

 

Let us overview the condition we face. Once upon a time in the distant past, capitalist organization under public control mass-produced healthy food, clothing and utensil commodities despite brutally exploitative methods.  There was a long painful taming of it over 200 years, and then the Great Reversal from 1980 on usurped progressive social development at every level possible. Since then, the private transnational money-sequence system has been increasingly deregulated to competitively multiply and override all life carrying capacities as its supreme goal – propelling endless wars, public and public sector debt slavery, mass disemployment and majority dispossession for obscene riches. This is the global cancer system which occupied states subsidize, enforce and grow as fast as they can – stripping the soils and forests, poisoning the waters, disemploying peoples and producing disease-causing junks in ever greater volumes. Re-grounding in common life capital, however, exposes every disorder and directs solution to it – the long missing base and measure of ‘the moral science’. It re-sets evolutionary theory itself in which only selfish gene multiplication counts – the biological correlative of the self-multiplying money mechanism. Self-maximizing game theory dominates both and military doctrine, justice and moral analysis besides. Yet common life capital bases are excluded from all of them as the lost life-ground and reference body of our capsizing planetary condition.  

 

New ‘natural’ and ‘social capital’ categories may seem to assist us here. But they now only repeat the vicious circle. ‘Natural capital’ is what can be exploited for more money. ‘Human capital’ is more future private money-demand for its owner. ‘Social capital’ is lower transaction costs for profit. ‘Physical capital’ follows suit. Life capital remains without a name. Collective life capital does not exist. All must be steered back into conserving and producing life goods rather than destroying them, the ultimate policy imperative of the world. The public authority, policies, subsidies and right to issue sovereign money now lavished upon the life-destructive mutations of private money capital thus end without a shot fired. They are now so dependent on counterfeit money-sequences, treaty edicts, public hand-outs and resources that they cannot go a day without them. The public needs only to reclaim them, not to take a thing. .

 

“Let the Market decide!” all money interests cry. This ruling superstition is more barbaric than any before – essentially, ever more for those with more money to suck the lifeblood of humanity and the earth dry.  Its  ruling delusion is that the best of all possible worlds must follow by the invisible hand. In fact, a deregulated global chaos of private transnational money-sequences exponentially multiply while the world of life capital and goods is cumulatively destroyed. The life capital alternative is self-evident once seen. It grounds in common life capital – life wealth that produces more without loss and new gains for successive generations. Its moral logic is, in fact, the through-line of all human development since language and the cooperative provision of means of life. Unlike the global market of atomically self-maximizing corporations devouring the world for more private profit extraction without end in the delusion that an unseen hand directs all to the best of all possible worlds, collective life capital steers across divisions by an objective and universal life-value base and measure in exact progression which cannot  as life-coherent go wrong. Ecological capital and knowledge capital are its baselines of value compass and coordination across life capital domains, and the unifying principle of all is already implicit in the architecture of modern human thought.

 

All that is lacking is life value, ground and measure. They connect life, the ultimate onto-ethical concept, to capital, the ultimate concept of political economy: and so by transitivity, to law, human rights, sustainability and intergenerational equity. The meaning is clear. Valid law is a collective life capital formation providing the rules to live by that coherently protect and enable life.  Human rights are instituted claims of all to what enables their life capacities to be realised as human. Sustainability is of collective life capital, or it is a fraud. Intergenerational equity is access to collective life capital across generational time without loss, or it is a lie. Throughout we see a missing life base presupposed but not yet conscious or defined. Throughout we see that the ruling money-sequence value mechanism is incompetent to comprehend it. Building without loss and for better life across generations is what is ultimately worthwhile. No-one might deny it, but ignorant usurpation of its meaning is what rules. All universally life-enabling progressions of human evolution and history to now are the result of its implicit understanding. You cannot take a clean breath, meet a child safely, enjoy a drink of water, without their support from the past. The warped streak of epics and histories of power is opposite, but even state mass murderers and Wall Street bankers think that they are improving the world – the primary delusion which received theory rationalizes so that few understand.  

 

The lost life-ground is already implicit in healthy lives. Our organic fitness and powers, our depth and breadth of knowledge acquisition, our abilities to perform productive tasks of needed kinds, and most of all our sustained intent to create more life wealth without loss and cumulative gain are the generic parameters of a life code already built into us as human. More than ever we know the plague is ruling, and “the 1% and the 99%” expresses it. But a real economic law holds beneath opinions and times. Public investment in common life capital capacities is the only allocation that works over time.  We know this from America and Canada before their falls, Germany, Japan, Korea after 1950, and the post-1945 age of social life standards across the world. It has been proven again despite sabotages, coups and financial strangulations in Latin America after 1999. The unseen enemy is borderless money sequences with ever more rights. The missing map is diagnosis of the ruling value cancer. The missing link is the life-capital economy all breathe and move by. The war of the world today is won by knowledge action.   

 

It is the age of forgetting everything,

It is the age of remembering all.

It is the age of competing to death,

It is the age of our coming together.

It is the age of ignorance and falling apart,

It is the age of more knowing more than ever.

It is the age of losing all that lives,

It is the age of finding common life ground.

It is the age of ever more commodity diseases,

It is the age of choosing world life.

It is the age of sleepwalk

to catastrophe,

It is the age of awakening

to shared life meaning.

It is the age when capital destroys the world.

It is the age when life capital wins.